Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-04-07


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetVälkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Årets örnräkning den 6 mars

Med temperaturen runt nollan och en ganska frisk vind kändes det lite småkyligt till en början. Inga fiskare fanns ute på isen förutom en yrkesfiskare i hydrokopter. Liksom tidigare år hade KVO en rapporteringspunkt vid Gagnhäll, Fiskeboda, samt en vid Rörvik på Vingåkerssidan. Från Gagnhäll spanade 5 personer ut över Hjälmaren och kunde som mest rapportera in 9 st havsörnar.

Vid Rörvik fanns också 5 spanare och härifrån noterades 4 örnar. I övrigt inte mycket fågel men exempelvis några mindre flockar sädgäss och grågäss samt enstaka gråtrutar och ett par rastande storskrakar kunde ändå ses.

Örnräknare vid Gagnhäll.

Årets örnräknare vid Gagnhäll. Foto © Krister Andersson.
Årets räkning omfattar 88 platser i fem län och drygt 20 kommuner. Enl Rördrommens fältstation som ansvarar för örnräkningen noterades i år totalt 261 havsörnar. Inom hela bevakningsområdet observerades även 4 kungsörnar. För vår del dvs Hjälmaren inkl Tysslingen och Kvismaren blev resultatet 85 havsörnar vilket är mindre än förra året (125 st).
Torbjörn Lundahl

Tidigare aktiviteter hittar du här!

Aktuellt

Restriktioner vid utflykter
KVO följer förstås de regler som kommer från regeringen och FHM:
- Dela inte bil med någon annan än den du annars brukar samåka med.
- Håll avstånd till varandra vid skådandet.

Ev ändringar i programmet kommer att meddelas här på hemsidan.

Rapport från styrelsemöte 8 mars

Vid senaste styrelsemötet beslutades att vi tyvärr måste ställa in följande aktiviteter:

- Uggleutflykt kväll i mars
- Aktivitetsdag 11 april
- Öppet Hus 18 april samt 13 juni

Håll utkik här på hemsidan för vidare information om aktiviteter framöver.


Ändring ang årsmötet

Styrelsen har nu beslutat att flytta fram årsmötet till prel lördagen den 4 september. Vi hoppas då kunna hålla ett ”vanligt” årsmöte i lokalen i Talltullen. Mer information kommer samt kallelse.


Tisdagsgruppen

Styrelsen har nu beslutat att återuppta tisdagsgruppens träffar för daglediga.
Vi samlas igen den 16 mars vid Scoutgården kl 07.30.
Vi följer naturligtvis regeringens och FHMs rekommendationer.

Nytt för i år är att vi behöver dela upp oss i två grupper. Detta för att minska antalet bilar per utflykt då vi inte ska samåka och för att kunna hålla avstånd vid skådandet. En grupp åker alltså med Pelle och Krister ena veckan och den andra gruppen åker då utan ledare då vi gemensamt beslutar om vart vi ska åka. Sedan turas vi om. Om det passar vår färdväg så samlas vi någonstans för en gemensam fikastund.


Nyhet ang årets artrally

Vi har i styrelsen beslutat att införa en nyhet i år ang artrallyt beroende på pandemin.
Vi har för avsikt att anordna ett artrally i oktober-november i stället och hoppas då kunna genomföra det på vanligt sätt, d v s med tillfälle till en social samvaro med fågeldiskussioner, prisutdelning och förtäring. Det brukar ju vara en uppskattad och trevlig aktivitet. Det kan också vara intressant ur fågelperspektiv att se vad som finns att skåda vid den tiden.
Vi hoppas på er förståelse för att vi skjuter upp artrallyt och att pandemin ska vara över tills dess.
Styrelsen


50226 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved