Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-06-07


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetVälkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Avslutning på Tisdagsgruppen den 25 maj

Den 25 maj hade tisdagsgruppen avslutning genom att åka till Kvismaren utanför Örebro. Gruppmedlemmarna sammanstrålade vid Lötenplattformen vid 8.30. Därefter tog fågelskådandet vid fram till det medhavda fikat. Fåglar som sågs var bl a röd glada, ett brunt kärrhökspar, skäggmes, gulärla, svarttärnor, dvärgmåsar, gråhakedoppingar samt flera grågässpar med ungar.


Deltagarna vid avslutningen ......
Sista träffen för denna termin. Foto © Krister Andersson.

Under fikat föreslogs att vi skulle åka till Sörön i hopp om att få höra några sångare. Vid rundvandringen i vårgrönskan bland vildkaprifol, vårärt, storrams hörde vi bl a härmsångare, trädgårdssångare, törnsångare, svarthätta, trädpiplärka och gök. Omkring kl 12.00 vände vi hemåt, nöjda och glada med förmiddagens fågelskådande och samvaro.

Monica Ström

Utflykt till Oset i Örebro

Söndagen den 9 maj i gråväder och kyla samlades sju smått förväntansfulla medlemmar vid Röda ladan. Målet var Oset i Örebro. Första stoppet blev vid fågeltornet vid Näsby förskola. Där såg vi bla vår första ladusvala. Därefter fortsatte fem medlemmar till Oset och gamla soptippen i hopp om att få höra några sångare. Väl där fick vi bla höra flera gransångare, lövsångare, svarthätta, gräshoppsångare och se en bobyggande trädkrypare.

Några av dvärgmåsarna.
Några av dvärgmåsarna. Foto © Ulrika Ahlblom.

Under fikastunden bestämdes att vi skulle åka till Kvismaren med Lötenplattformen som har tak. Under färden mot Kvismaren kom regnet. Där kunde vi i lugn och ro se ut över Rysjön och maden. En havsörn satt i regnet och spejade och en fiskgjuse stod ryttlande över Rysjön. Vi fick bla uppleva och se ett antal dvärgmåsar, en svarttärna, många hus- och ladusvalor, brushanar, svartsnäppa, gulärla samt grågäss med ungar. Det sista av matsäcken intogs under Lötenplattformens tak. Därefter valfri hemgång alt fortsatt skådande. Förväntningarna infriades och vi fick flera årskryss.

Monica Ström

Tisdagsgruppen den 20 april

Ena halvan av Tisdagsgruppen åkte denna dag bl a till Lundsjöåsen för att lyssna på och skåda fåglar. På vägen dit såg vi en stenskvätta ute i åkern och den var ett fint vårtecken. Väl framme vid åsen passade vi på att ta vår fikapaus. Det var strålande sol och vårvarmt väder och vi njöt alla av vår medhavda matsäck i sluttningen ner mot Lundsjön. Många rödhakar sjöng runtomkring oss och vi såg även två mindre hackspettar.

Fikapaus i sluttningen ner mot Lundsjön.

Mycket bra ställe att inta sin matsäck på. Foto © Krister Andersson.
Färden gick vidare mot Floden och Tjugesta där höjdpunkten nog var de storspovar som vi fick se där. En fin avslutning på dagen blev stoppet vid Tybblefälten med åtta ljungpipare som efter visst detektivarbete kunde räknas in och läggas till på våra krysslistor. Allt som allt blev det en mycket trevlig och lärorik dag.

Gunilla Carlsson

Årets örnräkning den 6 mars

Med temperaturen runt nollan och en ganska frisk vind kändes det lite småkyligt till en början. Inga fiskare fanns ute på isen förutom en yrkesfiskare i hydrokopter. Liksom tidigare år hade KVO en rapporteringspunkt vid Gagnhäll, Fiskeboda, samt en vid Rörvik på Vingåkerssidan. Från Gagnhäll spanade 5 personer ut över Hjälmaren och kunde som mest rapportera in 9 st havsörnar.

Vid Rörvik fanns också 5 spanare och härifrån noterades 4 örnar. I övrigt inte mycket fågel men exempelvis några mindre flockar sädgäss och grågäss samt enstaka gråtrutar och ett par rastande storskrakar kunde ändå ses.

Örnräknare vid Gagnhäll.

Årets örnräknare vid Gagnhäll. Foto © Krister Andersson.
Årets räkning omfattar 88 platser i fem län och drygt 20 kommuner. Enl Rördrommens fältstation som ansvarar för örnräkningen noterades i år totalt 261 havsörnar. Inom hela bevakningsområdet observerades även 4 kungsörnar. För vår del dvs Hjälmaren inkl Tysslingen och Kvismaren blev resultatet 85 havsörnar vilket är mindre än förra året (125 st).

Torbjörn Lundahl

Tidigare aktiviteter hittar du här!

Aktuellt

Restriktioner vid utflykter
KVO följer förstås de regler som kommer från regeringen och FHM:
- Dela inte bil med någon annan än den du annars brukar samåka med.
- Håll avstånd till varandra vid skådandet.

Ev ändringar i programmet kommer att meddelas här på hemsidan.

Rapport från styrelsemöte 19 april

Vid senaste styrelsemötet beslutades att vi kommer att genomföra följande aktiviteter:
- Utflykt till Oset den 9 maj kl 07.00
- Nattsångarutflykt den 4 juni kl 22.00
- Utflykt till Roxen den 31 juli kl 07.00
- Aktivitetsdag vid Tornstugan den 1 aug kl 09.00-13.00

Närmare detaljer om aktiviteterna kommar här på hemsidan längre fram.

Det har kommit till styrelsens kännedom att Sjöholmskärret kommer att avvecklas som våtmark.


Ändring ang årsmötet

Styrelsen har nu beslutat att flytta fram årsmötet till prel lördagen den 4 september. Vi hoppas då kunna hålla ett ”vanligt” årsmöte i lokalen i Talltullen. Mer information kommer samt kallelse.


Nyhet ang årets artrally

Vi har i styrelsen beslutat att införa en nyhet i år ang artrallyt beroende på pandemin.
Vi har för avsikt att anordna ett artrally i oktober-november i stället och hoppas då kunna genomföra det på vanligt sätt, d v s med tillfälle till en social samvaro med fågeldiskussioner, prisutdelning och förtäring. Det brukar ju vara en uppskattad och trevlig aktivitet. Det kan också vara intressant ur fågelperspektiv att se vad som finns att skåda vid den tiden.
Vi hoppas på er förståelse för att vi skjuter upp artrallyt och att pandemin ska vara över tills dess.
Styrelsen


53197 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved