Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-09-07


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetVälkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Årsmöte den 15 mars

KVOs årsmöte hölls som vanligt i föreningslokalen vid Talltullen. 18 medlemmar hade mött upp för att ta del av redovisningen om hur föreningens verksamhet skötts och hur ekonomin förvaltats under 2019 samt för att bl a besluta om förtroendevalda till posterna inom styrelsen och valberedningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades liksom resultat- och balansräkning. I sin revisionsberättelse framförde revisorerna inga anmärkningar för det gångna året. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2021 bestämdes bli oförändrad, dvs 200 kr för enskild medlem samt 250 kr för familj.

Årsmötet beslöt om ändring av stadgarna betr förfallodag för årsavgiften. Denna beslutas fortsättningsvis av styrelsen. Årsmötet beslöt även att uppdra till styrelsen att utreda vidare och ta fram nödvändigt underlag som behövs för att anordna ett räcke till Vännervasspången. Den ekonomiska ramen höjdes till 10 000 kr. Styrelsen fick mandat av årsmötet att fatta de beslut som behövs för att genomföra projektet.
Dessvärre hade valberedningen ej funnit någon kandidat till ordförandeposten för styrelsen. Årsmötet beslutade att den posten ska vara vakant. Övriga styrelseledamöter är resp valdes: Monica Ström, Gunilla Carlsson, Torbjörn Lundahl, Marie-Louise Nyman, Ulrika Ahlblom, Kerstin Norin samt Karl-Evert Andersson och Gunnar Westermark. Revisorer är Torsten Andersson och Håkan Lernefalk. Till valberedningen valdes Leif Carlsson, John-Erik Nyman samt Krister Andersson.

Bildvisning
Hökuggla.
Hökuggla.
Foto © Bernth Andersson.

Efter årsmötet serverades kaffe med bröd. Som traditionen bjuder följde därefter bildvisning. Bernth Andersson hade plockat fram ett urval av sina fina fågelbilder och en del videor från både hemmaplan och andra platser i landet och berättade om sina upplevelser.

Bernth tackades för den fina visningen med en applåd.


Torbjörn Lundahl


Uggleutflykt den 13 mars

Årets uggleutflykt lockade 13 medlemmar som åkte ut i kvällningen med förhoppning om bra utdelning. Pelle och Krister hade som vanligt gjort lite rekognoseringsarbete i förväg och ledde oss först till Ramsjöhult. Där hördes två sparvugglor på håll. Lite längre fram utefter vägen fick vi riktigt fina obsar på en sparvuggla på nära håll. Ja – han flög över våra huvuden flera gånger och hade ett bohål intill upptäckte vi.

För att inte störa för mycket åkte vi strax vidare mot Eriksberg, dock utan något napp där. Bättre blev det vid Svenstorp, St Malm. Med hjälp av Pelles skickliga "hoande" dröjde det inte länge förrän en kattuggla dök upp fullt synlig från vägen. En liten stund senare anslöt ytterligare en uggla för att besvara och mota bort oss inkräktare, kan man gissa.
På slingriga småvägar genom skogen hamnade vi, efter ett kort stopp vid Älgsjötorp, vid sjön Viggaren och en grillplats vid sjökanten. Fika och korvgrillning satt fint i mörkret även om "sjöbrisen" ökade på medan vi satt där.
Sista anhalten innan hemfärden blev vid Urskogen hitom Glindran. Här kan pärluggla höras med lite tur men trots Pelles ihärdiga lockrop fick vi inget gensvar den här gången.

Kvällen blev ändå lyckad och trevlig och vi tackar Pelle och Krister så mycket för det.

Torbjörn Lundahl

Var så god och sitt!

Ett stort tack säger vi från KVO till Service- och Teknikförvaltningen för vår fina sittbänk ute vid Lilla Näsnaren. Här kommer vi att sitta bra vid kommande fikastunder vid vårt skådande ut över Lilla Näsnaren!


Ny sittbänk vid Lilla Näsaren.
Ny sittbänk vid Lilla Näsnaren. Foto © Torbjörn Lundahl.

Tidigare aktiviteter hittar du här!

Aktuellt

Nu börjar vi igen

KVOs styrelse har nu beslutat att återuppta tisdagsgruppens aktiviteter. Alla daglediga är alltså välkomna den 6 oktober kl 07.30 med samling vid Scoutgården.

- Vi rekommenderar att vi inte delar bil med någon annan än den man annars brukar samåka med.
- Vi håller minst 1,5 m avstånd vid skådandet.
- Vi väljer fågellokaler med goda parkeringsmöjigheter där det finns gott om utrymme.

Höstens övriga aktiviteter ställs in.

Styrelsen, 2020-09-05

Rapportering av rödlistade fåglar på underart

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gälle!r nötkråka och silltrut, där det nu är underarterna "tjocknäbbad nötkråka" Nucifraga caryocatactes caryocatactes och "Östersjösilltrut" Larus fuscus fuscus som är rödlistade.
Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rappor ra på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.
Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020

På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar. Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.

För Rrk Sörmland, Jan Gustafsson, 2020-06-15

Rapport från backsvaleprojektet

Nu finns två rapporter av Bengt Legnell Backsvalerapport 2020 och
Kartläggning 2019 Södermanland


41867 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved