Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2018-12-13


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Hitta ett fågeläventyr nära dig!

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Välkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Föredrag om fjällugglor 14 november

Till vårt novemberföredrag hade vi i år bett Jan-Eric Hägerroth komma och prata om fjällugglan. Jan-Eric arbetar främst med rovfåglar, tjäder och fågelskydd men är också med i det svensk-norska fjälluggleprojektet. Han bjöd på ett rikligt bildmaterial på fjällugglor i olika stadier och i olika aktiviteter. Vi fick se ungar, de helvita adulta hanarna, de fläckiga adulta honorna. Samtidigt berättade han om arbetet med projektet, fjällugglornas flyttmönster, relationen till fjällabben, ugglorna i relation till gnagarnas fluktuationer. Vi fick också höra om det fantastiska året 1978 då kanske ett par hundra par häckade i landet. Föredraget lockade 24 personer och avslutades givetvis med fika.

Krister Aronsson

Plötsligt händer det

På seneftermiddagen den 13 oktober gick larmet om att inte mindre än sju ägretthägrar setts vid Lilla Näsnaren! Då gällde det: "Släpp det du har för händerna och åk dit!" Och mycket riktigt, tvärs över sjön sågs de sju, här i trakten sällsynta fåglarna, tätt intill varandra på en sten.

Vi som hade turen att hinna dit var förutom Bengt E Larsson: Krister Andersson, Krister Aronsson, Bengt Larsson, Pelle Moqvist, Leif och Gunilla Carlsson. Tack till Bengt E Larsson för att du delade med dig till oss övriga om den stora sevärdheten!

Sju ägretthägrar.

Inte mindre än sju ägretthägrar vid Lilla Näsnaren.
Foto © Krister Andersson

Gunilla Carlsson

SPF Björkvik på besök i Tornstugan den 10 oktober
SPF Björkvik besökte idag Tornstugan. Vi informerade om Näsnaren och fåglarna i sjön. Besökarna fick tillfälle att titta i tubkikarna och vi fick lite frågor om flyttfåglar och stannfåglar. Tyvärr sågs inte så många arter, knölsvan, skäggdopping och vigg var det mest. Sedan blev det fika i stugan - skönt att sitta inne och slippa blåsten. Men då missade vi en pilgrimsfalk som en annan skådare såg under tiden vi fikade. Sedan tackade besökarna för sig och vandrade tillbaka till bilarna.
Krister Andersson och Hasse Karlsson

Euro Birdwatch 7 oktober

Vi höll som vanligt den årliga fågelräkningen vid Tornstugan och i gamla tornet vid Näsnaren. Tyvärr uteblev de stora mängderna änder. Snatteränder och vigg förekom i skapliga antal, men det var inte alls i nivå med mängderna från tidigare under hösten. Bläsänderna lyste nästan helt med sin frånvaro och endast 4 räknades in från gamla tornet. 2 stjärtänder, brunänder, storskrakar, 9 salskrakar och hela 5 smådoppingar var trevliga inslag. Rovfågelsträcket kom inte heller riktigt igång men 18 ormvråkar och ett par sparvhökar sågs i alla fall. De 9 havsörnar som sågs jaga under dagen var en annan rovfågelshöjdpunkt.

En av de 9 havsörnarna.

En av den 9 havsörnarna.
Foto © Krister Aronsson

Antalet gäss var också måttligt med uppskattningsvis 1400-1500 gäss. Bland grå- och kanadagäss hittades 5 hybrider mellan arterna och en mycket avvikande kanadagås med vitt huvud var ett kul inslag.

Kanadagås med vitt huvud.
En kanadagås med vitt huvud.
Foto © Krister Aronsson

Vi som deltog, 7 män och 1 kvinna, hade i alla fall fint väder - om det sedan var bra för fågelskådningen är väl mer tveksamt.

Krister Aronsson

Aktuellt

Integritetspolicy
Läs mer om vår Integritetspolicy

här-->


Artrally 2019

Nästa aktivitet blir artrallyt den 23 februari 2019.
Mer information kommer på hemsidan och i nästa års program.14456 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2018. All rights reserved