Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-10-21


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetVälkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Årsmöte den 15 mars

KVOs årsmöte hölls som vanligt i föreningslokalen vid Talltullen. 18 medlemmar hade mött upp för att ta del av redovisningen om hur föreningens verksamhet skötts och hur ekonomin förvaltats under 2019 samt för att bl a besluta om förtroendevalda till posterna inom styrelsen och valberedningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades liksom resultat- och balansräkning. I sin revisionsberättelse framförde revisorerna inga anmärkningar för det gångna året. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2021 bestämdes bli oförändrad, dvs 200 kr för enskild medlem samt 250 kr för familj.

Årsmötet beslöt om ändring av stadgarna betr förfallodag för årsavgiften. Denna beslutas fortsättningsvis av styrelsen. Årsmötet beslöt även att uppdra till styrelsen att utreda vidare och ta fram nödvändigt underlag som behövs för att anordna ett räcke till Vännervasspången. Den ekonomiska ramen höjdes till 10 000 kr. Styrelsen fick mandat av årsmötet att fatta de beslut som behövs för att genomföra projektet.
Dessvärre hade valberedningen ej funnit någon kandidat till ordförandeposten för styrelsen. Årsmötet beslutade att den posten ska vara vakant. Övriga styrelseledamöter är resp valdes: Monica Ström, Gunilla Carlsson, Torbjörn Lundahl, Marie-Louise Nyman, Ulrika Ahlblom, Kerstin Norin samt Karl-Evert Andersson och Gunnar Westermark. Revisorer är Torsten Andersson och Håkan Lernefalk. Till valberedningen valdes Leif Carlsson, John-Erik Nyman samt Krister Andersson.

Bildvisning
Hökuggla.
Hökuggla.
Foto © Bernth Andersson.

Efter årsmötet serverades kaffe med bröd. Som traditionen bjuder följde därefter bildvisning. Bernth Andersson hade plockat fram ett urval av sina fina fågelbilder och en del videor från både hemmaplan och andra platser i landet och berättade om sina upplevelser.

Bernth tackades för den fina visningen med en applåd.


Torbjörn Lundahl


Uggleutflykt den 13 mars

Årets uggleutflykt lockade 13 medlemmar som åkte ut i kvällningen med förhoppning om bra utdelning. Pelle och Krister hade som vanligt gjort lite rekognoseringsarbete i förväg och ledde oss först till Ramsjöhult. Där hördes två sparvugglor på håll. Lite längre fram utefter vägen fick vi riktigt fina obsar på en sparvuggla på nära håll. Ja – han flög över våra huvuden flera gånger och hade ett bohål intill upptäckte vi.

För att inte störa för mycket åkte vi strax vidare mot Eriksberg, dock utan något napp där. Bättre blev det vid Svenstorp, St Malm. Med hjälp av Pelles skickliga "hoande" dröjde det inte länge förrän en kattuggla dök upp fullt synlig från vägen. En liten stund senare anslöt ytterligare en uggla för att besvara och mota bort oss inkräktare, kan man gissa.
På slingriga småvägar genom skogen hamnade vi, efter ett kort stopp vid Älgsjötorp, vid sjön Viggaren och en grillplats vid sjökanten. Fika och korvgrillning satt fint i mörkret även om "sjöbrisen" ökade på medan vi satt där.
Sista anhalten innan hemfärden blev vid Urskogen hitom Glindran. Här kan pärluggla höras med lite tur men trots Pelles ihärdiga lockrop fick vi inget gensvar den här gången.

Kvällen blev ändå lyckad och trevlig och vi tackar Pelle och Krister så mycket för det.

Torbjörn Lundahl

Var så god och sitt!

Ett stort tack säger vi från KVO till Service- och Teknikförvaltningen för vår fina sittbänk ute vid Lilla Näsnaren. Här kommer vi att sitta bra vid kommande fikastunder vid vårt skådande ut över Lilla Näsnaren!


Ny sittbänk vid Lilla Näsaren.
Ny sittbänk vid Lilla Näsnaren. Foto © Torbjörn Lundahl.

Tidigare aktiviteter hittar du här!

Aktuellt

Nu börjar vi igen

KVOs styrelse har nu beslutat att återuppta tisdagsgruppens aktiviteter. Alla daglediga är alltså välkomna den 6 oktober kl 07.30 med samling vid Scoutgården.

- Vi rekommenderar att vi inte delar bil med någon annan än den man annars brukar samåka med.
- Vi håller minst 1,5 m avstånd vid skådandet.
- Vi väljer fågellokaler med goda parkeringsmöjigheter där det finns gott om utrymme.

Höstens övriga aktiviteter ställs in.

Styrelsen, 2020-09-05

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar av lappuggla konstaterats i norra delen av länet, sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen tillkänna. Vi uppmanar därför alla att under kommande höst och vinter rapportera lappugglor, endera till lokalföreningen i länet eller direkt i Artportalen.
De ungar som kommit på vingar under 2020 kommer sannolikt att finnas kvar i länet under hösten, sedan under vintern kommer det bli mer rörelse av arten.
Från norra sidan av Mälaren, främst i Västmanland har det rapporterats om "många" häckningar under 2020. Det gör det troligt att vi, främst i den norra delen av länet, kommer ha chans att få se lappugglor på flera platser under vintern. Som vanligt är det på inägor och vid hyggen som dessa ugglor kommer ses i första hand.
När ni hör talas om någon lappuggla från någon lokalt boende eller från jägare/naturvandrare så kolla gärna upp dessa uppgifter. Finns det möjlighet att fotografera dessa observerade individer, så finns det en möjlighet att vi kan se på dess dräkt om det är årsunge, född 2020, eller äldre individer.
Lycka till i lappugglemarkerna!

Jan Gustafsson, Rrk Sörmland

42845 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved